Svatební obřady

Svatební obřadKostel sv. Josefa v Loučné byl postaven v letech 1914-1915 z darů místních občanů podle návrhů architekta Roberta Hemmricha (též autorem rozhleden Bramberk, Černá studenice, atd.). Kostel v minulosti více jak padesát let chátral a používal se jako skladiště. V současné době je kostel v majetku obce Janov nad Nisou a od roku 1998 jej má za symbolickou korunu ročně pronajat Spolek přátel obce Janov nad Nisou, který se účastnil záchrany kostela sbíráním sponzorských darů i poskytnutím příspěvků ze svých zdrojů. Největší finanční podíl i zásluhy má na opravě obec Janov nad Nisou, která ze svého rozpočtu investovala do oprav téměř dva miliony korun. Kostel není vysvěcen a je možné v něm uspořádat civilní svatební obřad.

Finanční příspěvek

SvatbaPříspěvek na další příp. opravy a údržbu kostela pro Spolek přátel obce Janov nad Nisou činí 2000 Kč, splatný nejpozději 14 dní před termínem svatby v hotovosti nebo na číslo účtu: 195734150/0300 Poštovní banka. Získané peníze půjdou v plné výši na opravy a údržbu kostela a na zaplacení nákladů spojených s jeho využitím. Částka 500 Kč z tohoto příspěvku náleží obci Janov nad Nisou. Pro snoubence, z nichž alespoň jeden má trvalé bydliště v obci Janov nad Nisou, je výše příspěvku dobrovolná.

Ozvučení

V kostele je k dispozici aparatura pro reprodukovanou hudbu (CD, MP3). Doporučujeme využít živou hudbu - kvůli výborné akustice - muzikanti mohou hrát z balkonu v lodi kostela.

Nabídka hudební produkce - živě na housle s připraveným orchestrálním doprovodem. Klasická i populární hudba. František Lamač tel.: 484 846 262, 723 015 450, frantisek.lamac@centrum.cz, www.frantiseklamac.cz

Výzdoba

Svatební výzdobaSpolek přátel zajistí základní úklid kostela. Jakákoliv další výzdoba záleží na snoubencích.

Zázemí

V kostele nejsou k dispozici žádné toalety. Vybavení kostela tvoří původní dřevěné lavice s přibližně 60 místy k sezení a stůl pro oddávajícího. Dále původní dřevěné stojany na svíce, stojany pro muzikanty a nově vyrobené stojany pro vystavování.

Kontakt

Kontaktní osobou je Marie Blahoutová, se kterou je možné dohodnout příp. prohlídku kostela a jeho otevření při instalování výzdoby a před samotným obřadem.

Telefon: 483 380 273, 723 142 189

Další podmínky pro využití kostela pro svatební obřady:

Kostel bude otevřen hodinu před zahájením obřadu nebo po vzájemné dohodě.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s využitím kostela pro svatební obřad, zodpovídají snoubenci.