Kaplička v Hraničné

Kaplička v Hraničné

Spolek přátel obce Janova nad Nisou získal na opravu kapličky pod bývalou Hašlerovou chatou v Hraničné padesát tisíc od Nadace Via Praha. Díky tomu mohla být kaplička zrekonstruována. Byla opravena střecha a objekt odvodněn, aby dál nechátral.

 

Rekonstrukce kapličky

logo Nadace VIA

Kontakt

David Jelínek
kontaktní osoba pro komunikaci a komunitní plánování
603 794 842

PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘILA NADACE VIA PRAHA Z FONDU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, PROGRAM ZÁCHRANA DROBNÝCH PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU, OBEC JANOV NAD NISOU A NADACE PRECIOSA. DĚKUJEME I SOKROMÝM DÁRCŮM.