Kaplička - rekonstrukce

Kaplička v Hraničné

S nápadem zachránit a opravit kapličku v Hraničné přišel Spolek na konci roku 2008 na základě podnětů lidí bydlících v okolí (místních i chatařů). Ve spolupráci s obcí, které kaplička patří, se podařilo zapsat stavbu do katastru nemovitostí a vypracovat projektovou dokumentaci. Souběžně se začaly na účtu objevovat první peníze od sponzorů, kteří na opravu chtěli přispět.

V únoru podal Spolek přátel obce žádost do Fondu kulturního dědictví Nadace Via Praha (Záchrana drobných památek místního významu) a odborná komise koncem března rozhodla, že mezi 16 projekty, které z celé republiky podpoří, je i kaplička v Hraničné. Myšlenka je stejná jako u opravy kostela sv. Josefa v Loučné, který Spolek přátel obce opravoval v druhé polovině devadesátých let – zabránit dalšímu chátrání, vzbudit zájem veřejnosti a tím postupně vrátit památce život a souběžně shánět peníze na dokončení oprav.

Z potřebného necelého čtvrt milionu má Spolek nyní díky drobným i větším dárcům více než sto tisíc.

Projekt, stejně jako oprava dětského hřiště Berkova louka počátkem tisíciletí, počítá se zapojením veřejnosti, první „brigáda“ bude na jaře, kdy se odstraní nálety a celkově se okolí stavby zcivilizuje. Každá ruka bude dobrá také při odvodňování objektu někdy v druhé polovině léta a při závěrečném úklidu na podzim. Přesné termíny budou zveřejňovány na stránkách Spolku, obce a v letácích.

Po letošku by kapličku neměla ničit spodní ani vrchní voda díky drenáži a nové střeše, ani vandalové díky oknům a dveřím.

Spolek přátel obce Janova nad Nisou počítá s tím, že kaplička bude k dispozici například regionálním hudebníkům, kteří si někdy chtějí udělat malý komorní koncert pro své nejbližší kamarády a kostel v Loučné je pro ně zbytečně veliký. Možné jsou i menší svatby, kdy kaplička bude sloužit jen jako zázemí a kulisa pro venkovní obřad. Možná už letos se po první adventní neděli, kdy je celý Loučenský betlém vystavený před kostelem, objeví několik soch v kapličce v Hraničné, kde nasvícené budou dotvářet vánoční atmosféru adventu.

Seznam dárců

Nadace Via Praha, Nadace Preciosa, Petr Horáček, Obec Janov nad Nisou, Helena Hostková, Pavel Neužil, Marie Blahoutová, Michal Sedláček, Cmuhařovi a Alena Kozíková.

Přispět jakoukoliv částkou můžete i vy, číslo účtu u Poštovní spořitelny 195734150/0300.

Předpokládaná časová osa projektu

  • Duben 2010 – podpisy smluv, podklady pro výběrové řízení dodavatele stavby (odborné práce)
  • Květen 2010 – výběrové řízení na dodavatele, jarní „brigáda“ (sobota 22. května 2010)
  • Červen 2010 – letní „brigáda“ (odvodnění stavby – výkop + drenáž)
  • Červenec – srpen 2010 – výměna střešní krytiny, nové dveře + okna + mříže
  • Září 2010 – předání stavby dodavatelem, podzimní „brigáda“ (úklid, úprava okolí, mobiliář)
  • Prosinec 2010 – převoz části Loučenského betlému z kostela sv. Josefa v Loučné (po první adventní neděli)
logo Nadace VIA

Kontakt

David Jelínek
kontaktní osoba pro komunikaci a komunitní plánování
603 794 842

PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘILA NADACE VIA PRAHA Z FONDU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, PROGRAM ZÁCHRANA DROBNÝCH PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU, OBEC JANOV NAD NISOU A NADACE PRECIOSA. DĚKUJEME I SOKROMÝM DÁRCŮM.